Bestill ein gratistime med ein energirådgivar

Din kommune i Møre og Romsdal tilbyr gratis klima- og energirådgiving, slik at du kan spare energi og ta klimavenlege val. I samarbeid med

logo

Redusert energibruk

Klimavenlege val

Tilpassa eigen økonomi

Det er vanskeleg å få oversikt når:

Vi hjelper deg å velje riktig tiltak tilpassa din bustad og økonomi.

Objektiv energirådgiving med erfarne rådgivare og kjent analyseverktøy.

Å spare straum er enkelt å komme i gang med

1. Avtal time

Finn ein ledig time i din kommune

2. Rådgivingssamtale

Vi analyserer bustaden din saman

3. Tiltaksliste

Du får ein konkret plan på kva du kan gjere

Energianalyse av eigen bustad

På Energiportalen kan du som bustadeigar gjere din eigen analyse av kor energi- og miljøvenleg bustaden din er. Portalen gir deg informasjon om korleis energitiltak kan redusere energibruk og dermed kostnadar.

Søk på adressa for å berekne dagens energibruk og kostnad. Legg inn fleire opplysningar om bustadens standard, oppvarming, og anna informasjon for best mogleg analyse.

Korleis få støtte frå Enova?

Enova og enkelte kommunar tilbyr støtteordningar til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskotet er ein støtteordning for private hushaldningar. Formålet med ordninga er å gi privatpersonar eit initiativ til å gjennomføre tiltak for å betre energibruk i eigen bustad.

Ønsker du gratis klima- og energirådgiving?